Πρόκειται για την αποκατάσταση που κυρίως ενδείκνυται μετά από εκείνο τον τύπο μαστεκτομής κατά την οποία διασώζεται το υπερκείμενο δέρμα του μαστού με ή χωρίς το σύμπλεγμα θηλής – θηλαίας άλω (nipple sparing mastectomy (NSM) ή skin sparing mastectomy (SSM)). Η κύρια ένδειξη του συγκεκριμένου τύπου αποκατάστασης απευθύνεται στην προφυλακτική μαστεκτομή και το κύριο πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι η αποκατάσταση πραγματοποιείται σε ένα στάδιο, σε μία δηλαδή χειρουργική επέμβαση. 

Η συγκεκριμένη χειρουργική τεχνική αποκατάστασης υπόκειται σε σημαντικούς περιορισμούς ένδειξης, τόσο ογκολογικούς όσο και αισθητικούς, με αποτέλεσμα η εφαρμοσιμότητά της να περιορίζεται σε αυστηρά επιλεγμένο αριθμό ασθενών ώστε να διαφυλάσσεται ο ιδανικός δείκτης ικανοποίησης αισθητικού αποτελέσματος σε συνάρτηση με την προαπαιτούμενη θεραπευτική ασφάλεια.