Πρόκειται για την ευρύτερα χρησιμοποιούμενη τεχνική άμεσης αποκατάστασης μετά μαστεκτομή. Έχει σαφή ένδειξη τόσο στην απλή μαστεκτομή (εκτομή μόνο του μαζικού αδένα και μεγάλου τμήματος του υπερκείμενου δέρματος) όσο και στην ριζική τροποποιημένη μαστεκτομή (όπου στην προηγουμένως περιγραφείσα εκτομή προστίθεται και ο καθαρισμός των λεμφαδένων της μασχαλιαίας κοιλότητας).  Η δυνατότητα συνδυασμού της συγκεκριμένης χειρουργικής τεχνικής αποκατάστασης με τις πιο αξιόπιστες ογκολογικές χειρουργικές τεχνικές σε συνάρτηση με την αξιοσημείωτη τεχνολογική εξέλιξη στον τομέα των σιλικονούχων ιατρικών προσθετικών υλικών, εξηγούν την αυξανόμενη δημοφιλία της μεθόδου στους κόλπους της παγκόσμιας κοινότητας της Πλαστικής Χειρουργικής, καθιστώντας την σήμερα ως την μέθοδο εκλογής για άμεση αποκατάσταση του μαστού. Τάση που ισχυροποιείται από το δεδομένο ότι ακολουθώντας αυτή την χειρουργική οδό δεν καταλείπονται χειρουργικά τραύματα και συνεπώς ουλές σε άλλες περιοχές του σώματος, από το γεγονός πως το χειρουργικό έργο δεν  επιβαρύνει την γενική κατάσταση της ασθενούς όσο οι βαρύτερες χειρουργικά επεμβάσεις χρήσης αυτόλογων ιστών και από την διαπίστωση ότι η ανάρρωση αποβαίνει λιγότερο επώδυνη και συνοδεύεται από αμεσότερη επιστροφή στην αυτοεξυπηρέτηση και στην καθημερινότητα σε σχέση με αυτό που συμβαίνει όταν χρησιμοποιούνται αυτόλογοι ιστοί.

Η άμεση παρέμβαση, στον ίδιο χειρουργικό χρόνο με την μαστεκτομή, με ή χωρίς μασχαλιαίο λεμφαδενικό καθαρισμό, αποτελεί ουσιαστική στήριξη σε αυτή την ιδιαίτερα οδυνηρή ψυχοσωματικά περίοδο και ανεκτίμητο εφόδιο για την δύσκολη θεραπευτική διαδρομή που καλούμαστε να ακολουθήσουμε, προσδίδοντάς μας αυτοπεποίθηση και καθώς ο ιστικός διατατήρας σταδιακά διατείνεται, μια απτή απόδειξη των δυνατοτήτων ίασης που προσφέρει σήμερα η Ιατρική επιστήμη.

Λίγες εβδομάδες μετά το πέρας του χειρουργείου ξεκινάει η σταδιακή πλήρωση του ιστικού διατατήρα με φυσιολογικό ορρό η οποία συνεχίζεται ανά 2 εβδομάδες μέχρι τον επιθυμητό τελικό όγκο μαστού. Ο ιστικός διατατήρας διατηρείται στη θέση του με τον μέγιστο όγκο του για μερικούς μήνες και ακολούθως αντικαθίσταται με το κατάλληλο μόνιμο ένθεμα σιλικόνης σε ένα δεύτερο χειρουργικό χρόνο. Σε αυτή την χρονική στιγμή της δεύτερης χειρουργικής επεμβάσεως και αναλόγως της επιθυμίας μας και της μορφολογίας του ετερόπλευρου μαστού, είναι δυνατή η “συμμετρικοποίηση”, η διαμόρφωση δηλαδή του ετερόπλευρου μαστού σε αισθητική συμμετρία με τον αναδιαμορφωμένο πρώην πάσχοντα. Στο σημείο αυτό, ιδιαίτερη σημασία έχει να υπογραμμιστεί πως η συμμετρικοποίηση των μαστών καταγράφεται αναγκαία στο μέγιστο αριθμό των ασθενών, ανεξαρτήτως της επιθυμίας μας να προχωρήσουμε στη συγκεκριμένη χειρουργική διαδικασία προκειμένου να επιτευχθεί ικανοποιητικό αισθητικό αποτέλεσμα. Στην Πατρίδα μας, με βάση τα ιδιαίτερα ανατομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού, η παραπάνω στατιστική αναφορά της ανάγκης παρέμβασης στον ετερόπλευρο μαστό, επιβεβαιώνεται στις υψηλότερες τιμές της.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται τρεις μήνες μετά την δεύτερη χειρουργική επέμβαση με την δημιουργία της νέας θηλής, υπό τοπική αναισθησία και τελειοποιείται με τον φυσικό χρωματισμό του νέου συμπλέγματος θηλής – θηλαίας άλω, μέσω της τεχνικής του Ιατρικού δερμογραφισμού (medical tatooing), προσδίδοντας φυσικότητα στο αποτέλεσμα.    

Παραλλαγή της συγκεκριμένης τεχνικής αποτελεί η τοποθέτηση ιστικού διατατήρα (Becker) που μπορεί να παραμείνει μόνιμα μετά την πλήρωσή του με φυσιολογικό ορρό και δεν χρήζει αντικατάστασης από μόνιμο ένθεμα σιλικόνης. Η τεχνική αυτή προσφέρεται αν δεν επιθυμούμε να υποβληθούμε σε δεύτερη χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης ανεξαρτήτως της επίπτωσης που μπορεί να έχει αυτή η επιλογή στο τελικό αισθητικό αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση, αποτελεί μια αξιόπιστη, κοσμητικά, εναλλακτική και μια ογκολογικά ασφαλή επιλογή που ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό την αναπλήρωση του ελλείμματος σε όγκο και σχήμα που προκλήθηκε στον μαστό μετά την απομάκρυνση της νόσου.