Ονομάζονται οι σπίλοι, οι οποίοι εμφανίζουν μορφολογικές παρεκκλίσεις από το φυσιολογικό. Δεν αποτελούν νεοπλασματική εξεργασία, είναι δυνατό όμως να καταλήξουν εξελικτικά σε τέτοια στο μέλλον.

Η εξαίρεσή τους και η ακόλουθη ιστολογική τους εξέταση (βιοψία) αποσαφηνίζουν κάθε αμφιβολία για τη διάγνωση, προλαμβάνουν δυσάρεστες μελλοντικές επιπτώσεις και το πόρισμα της ιστολογικής εξέτασης αποτελεί πολύτιμο στοιχείο στην υπηρεσία της ιατρικής παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της ζωής μας.

Η απόφαση για την αφαίρεση λαμβάνεται μετά από κλινική εξέταση ή κατόπιν δερματολογικής εκτίμησης.