Με δεδομένη την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία των σύγχρονων χειρουργικών εξελίξεων της βαριατρικής χειρουργικής που εγγυώνται μεγάλη απώλεια βάρους με ασφάλεια και σε σύντομο χρονικό διάστημα, η αποκατάσταση μετά από μαζική απώλεια βάρους γίνεται όλο και περισσότερο δημοφιλής στις μέρες μας. Κι αυτό διότι, αναπόφευκτα, η μεγάλη απώλεια, κατά κύριο λόγο λιπώδους ιστού από το σώμα μας, προκαλεί εκσεσημασμένη χαλάρωση του δέρματος, η οποία δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί με την εκγύμναση ή με την διατροφική προσαρμογή.

Τα αποτελέσματα της βαριατρικής χειρουργικής επιφέρουν ευεργετική, ολοκληρωτική και μόνιμη αλλαγή στο σώμα, στην ψυχολογία και κατ’ επέκταση στη ζωή μας. Η χαλάρωση του δέρματος που ανακύπτει παρ’ όλ’ αυτά, πέρα από την αρνητική αισθητικά επίπτωση που προκαλεί,  επηρεάζει τόσο την καθημερινότητά μας μέσω της δυσχέρειας ένδυσης ή του αισθήματος δυσφορίας όσο και την υγιεινή μας λόγω των υποτροπιαζόντων δερματικών λοιμώξεων και ερεθισμών που δημιουργούνται στις περιοχές των δερματικών αναδιπλώσεων, οι οποίες συμβάλλουν στη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη μυκήτων και μικροοργανισμών. Η αντιμετώπιση, λοιπόν, αυτής της εκσεσημασμένης περίσσειας δέρματος δεν αποτελεί αποκλειστικά αισθητική παρέμβαση αλλά ουσιαστική Ιατρική παρέμβαση αποκατάστασης της υγιεινής και της ευεξίας μας. 

Είναι προφανές ότι λόγω της επίπτωσης που επιφέρει η μαζική απώλεια βάρους στα ανατομικά χαρακτηριστικά ολόκληρου του σώματός μας και στην διαφορετικότητα που έχει το συγκεκριμένο φαινόμενο στον καθένα από μας, η αποκατάσταση δεν είναι δυνατό να καθοριστεί υπολογιστικά με ακριβείς χειρουργικούς αλγόριθμους για το σύνολο του πληθυσμού αλλά συγκεκριμενοποιείται ανά περίπτωση. Δεδομένης της αναγκαιότητας πολλαπλής εστίασης αποκατάστασης για την αντιμετώπιση της δερματοχάλασης των διαφορετικών περιοχών του σώματος, είναι δυνατό να επιστρατευθεί μεγάλο μέρος ή και όλη η φαρέτρα των χειρουργικών τεχνικών της Πλαστικής Χειρουργικής που απευθύνεται στις περιοχές αυτές, τροποποιημένες ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες φυσιολογίας των ιστών μας μετά από την επίδραση της εκσεσημασμένης απίσχνανσης. Για το λόγο αυτό και προκειμένου να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό της αισθητικής αποκατάστασης με την μικρότερη δυνατή καταπόνηση, εφαρμόζεται η σταδιακή αποκατάσταση, σε μεσοδιαστήματα διάρκειας 3-6 μηνών. Κατά αυτό τον τρόπο μειώνεται ο αναισθησιολογικός χρόνος ανά χειρουργείο, οι απώλειες αίματος, οι δυσμορφίες λόγω αντίθετης τάσης των περιοχών που έχουν αποκατασταθεί ενώ δίνεται η δυνατότητα της πλήρους ανάνηψης και πιθανών διορθωτικών παρεμβάσεων επί των χειρουργικών επεμβάσεων που έχουν προηγηθεί. Αν και στα επιμέρους στάδια του χειρουργικού σχεδιασμού σημειώνονται πάντοτε τροποποιήσεις που ορίζονται από τις ιδιαίτερες ανάγκες του καθένα μας, η συνήθης χειρουργική ακολουθία τηρεί την προτεραιότητα ”κατώτερος κορμός – γλουτοί, άνω κορμός – άνω άκρα, έσω επιφάνεια μηρών, πρόσωπο”. Η συγκεκριμένη χειρουργική ακολουθία έχει διαπιστωθεί ως η ασφαλέστερη ως προς το αισθητικό αποτέλεσμα και εμφανίζει το χαμηλότερο ποσοστό επιπλοκών, ανεξαρτήτως των σταδίων που τελικά μπορεί να περιλαμβάνει.

Οι ιδανικοί ασθενείς για αποκατάσταση είμαστε όσοι προσερχόμαστε με Δείκτη Μάζας Σώματος (ΒΜΙ) μεταξύ 25 και 30 kg/m2 κι εφόσον το σωματικό βάρος μας έχει σταθεροποιηθεί για το χρονικό διάστημα των τελευταίων 6 μηνών.

Αξίζει να σημειωθεί πως, ιδίως στην περίπτωση της διαχείρισης των ανατομικών θεμάτων που ανακύπτουν μετά από μεγάλη απώλεια βάρους, ακρογωνιαίο λίθο αποτελεί η άριστη επικοινωνία μας με τον Πλαστικό Χειρουργό, ο προσδιορισμός ρεαλιστικών και αδιαμφισβήτητα ασφαλών για την υγεία μας στόχων και η συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι ξεκινώντας από μία αφετηρία πλεονάζοντος δερμουποδόριου ιστού με ελλειμματική λειτουργικότητα και αισθητική, στοχεύουμε σε ένα σώμα σαφώς πιο λειτουργικό και καλαίσθητο, το οποίο θα εγγυάται την υγιεινή, την ευεξία και το αίσθημα υψηλής αυτοεκτίμησης, από τις απλούστερες ως τις πιο απαιτητικές στιγμές της καθημερινότητάς μας.