Ο πλέον συνηθισμένος συνδυασμός αισθητικών χειρουργικών επεμβάσεων στο μαστό, καθώς του προσδίδει βελτιωμένο σχήμα και όγκο.

Η χειρουργική παρέμβαση αποσκοπεί στο να συνδυάσει την μείωση της περίσσειας του δέρματος του μαστού ανορθώνοντάς τον, με την ταυτόχρονη αύξηση του μαζικού παρεγχύματος, η οποία αύξηση επιτυγχάνεται με την χρήση ενθέματος σιλικόνης. Η λεπτή ισορροπία στην διαχείριση των δύο “αντίθετων” χειρουργικών πράξεων είναι αυτή που θα επιφέρει και το προσδοκώμενο αισθητικά αποτέλεσμα.

Σε αντίθεση με την διαδικασία ανορθώσεως που επιτυγχάνεται μόνο με τη χρήση ενθεμάτων, η αυξητική μαστοπηξία απευθύνεται σε όλους τους βαθμούς πτώσης του μαστού και όχι μόνο στον πρώτο βαθμό (Stage I) και σε ανεξαρτήτου διαστάσεως μαστό.

Το εύρος του χειρουργικού έργου εξαρτάται από το μέγεθος και τον βαθμό πτώσης του μαστού και κατ’ επέκταση και η ακόλουθη επουλωτική διαδικασία.