Πρόκειται για την επέμβαση που αποσκοπεί στην αύξηση του όγκου των μαστών και στην ανόρθωση ελαφρώς πτωτικών μικρών μαστών, με τη χρήση ενθεμάτων. Τα τελευταία τοποθετούνται υπομυικά ή υπομαζικά (υποαδενικά), ανάλογα με τα ανατομικά χαρακτηριστικά του μαστού. Παλαιότερες επιστημονικές θεωρήσεις που υποστήριζαν πως με την εν λόγω επέμβαση δυσχεραίνεται η δυνατότητα της παρακολούθησης του μαστού ως προς την πρόληψη κακοήθειας σήμερα δεν ευσταθούν λόγω της εξέλιξης των ακτινολογικών συσκευών και τεχνικών, καθιστώντας την επέμβαση απολύτως ασφαλή.

Η δική μας θέση ως προς την επιλογή ενθεμάτων, συνοψίζεται στην αποκλειστική χρήση ενθεμάτων  σιλικόνης που προσομοιάζουν ιδανικά στη σύσταση του φυσικού μαστού, ώστε μετά την τοποθέτησή τους να ενσωματώνονται αρμονικά με τους περιβάλλοντες ιστούς και να προσδίδουν την απόλυτη αισθητική αναλογία με τα φυσικά χαρακτηριστικά του σώματος.