Με την επέμβαση αυτή επιτυγχάνεται η εξάλειψη των πτυχώσεων των άνω βλεφάρων και της πλεονάζουσας κύρτωσης των κάτω βλεφάρων, στην οποία κύρτωση συμβάλλει σημαντικά ο λιπώδης ιστός που αναγνωρίζεται σταθερά ανατομικά στην περιοχή.

Η άνω βλεφαροπλαστική είναι δυνατό να διενεργηθεί και υπό τοπική αναισθησία όταν μπορούμε να το ανεχτούμε, διαφορετικά διενεργείται υπό μέθη ή υπό γενική αναισθησία.

Στην περίπτωση της αποκατάστασης των κάτω βλεφάρων, στην πλειονότητα των περιπτώσεων η επέμβαση διενεργείται υπό γενική αναισθησία.

Σε κάθε περίπτωση, κατά την αφαίρεση των ραμμάτων μετά την 5η -7η ημέρα, αποκαλύπτεται σημαντική εξάλειψη των πτυχώσεων και η σταδιακή υποχώρηση του οιδήματος εντός της επόμενης εβδομάδας παρουσιάζει ανοικτό βλέμμα και βλέφαρα τα οποία μπορούν να δεχθούν τις οποιεσδήποτε καθημερινές (μακιγιάζ) ή λιγότερο συχνές αισθητικές παρεμβάσεις (botox) εύκολα και με σημαντικά αυξημένο βαθμό κοσμητικής απόκρισης.