Πρόκειται για την χειρουργική επέμβαση που αποσκοπεί στη σμίλευση του βραχίονα (μπράτσο), αφαιρώντας τον πλεονάζοντα δερμουποδόριο κρεμάμενο ιστό, μειώνοντας την περίμετρο και προσδίδοντας στο άνω άκρο κομψή εμφάνιση και ευκολία επιλογών στην ένδυση.

Η ενδοδερμική ραφή τοποθετείται στη λιγότερο προσιτή οπτικά έσω επιφάνεια του βραχίονα, ώστε να καθίσταται δυσδιάκριτη για το χρονικό διάστημα που η ουλή θα παραμένει οπτικά αναγνωρίσιμη.

Η επέμβαση έχει ένδειξη και στην περίπτωση μεγάλης απώλειας σωματικού βάρους, όπως συμβαίνει μετά από βαριατρικές επεμβάσεις, ώστε να διαμορφώσει κατάλληλα το περίγραμμα των άνω άκρων που έχει διαταραχθεί από την επακόλουθη χαλάρωση των ιστών.