Ορίζεται ως η κατάσταση, στην οποία οι μαστοί, από την εφηβεία ακόμη, παρουσιάζουν ιδιαίτερα αυξημένες διαστάσεις.

Δυστυχώς, παρά το νεαρό της ηλικίας, δεν υπάρχει η πιθανότητα αναμονής για βελτίωση καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος παραμορφωτικών αλλοιώσεων στην αυχενική και στην θωρακική μοίρες της σπονδυλικής στήλης πέρα από την αρνητική επίπτωση που μπορεί να προξενεί η συγκεκριμένη κατάσταση στην διαπλασσόμενη ακόμη ψυχική σφαίρα. Συνεπώς, η μειωτική μαστού για γιγαντομαστία, ακόμα και κατά την εφηβεία, αποτελεί ανακουφιστική λύση, ώστε να εξυπηρετείται με άνεση στην καθημερινότητά της, δίνοντάς μας επιπλέον και μεγαλύτερες πιθανότητες διασφάλισης της δυνατότητας θηλασμού για το μέλλον.

Είναι σημαντικό να επισημάνουμε πως στην περίπτωση της γιγαντομαστίας, είναι δυνατή η εκ νέου διόγκωση των μαστών ύστερα από χρόνια, οπότε το ζήτημα της επανεπέμβασης για τη νέα διόρθωση  θα πρέπει να γνωστοποιείται πρώιμα, προκειμένου να γίνεται αντιληπτή άμεσα τόσο η δυναμική της συγκεκριμένης μορφής ανατομικής μαζικής παραλλαγής όσο και η ενδεικνυόμενη προσέγγιση αποκατάστασης.