Με τον γενικό αυτό όρο περιγράφονται όλες εκείνες οι ποικίλες μορφές θηλής ή του συμπλέγματος θηλής-θηλαίας άλω, που παρεκκλίνουν από το φυσιολογικό, ως προς τον αριθμό, τη μορφή και τη θέση. Ως δυσμορφία θηλής ορίζεται και η πλήρης απουσία είτε αυτή είναι συγγενής (απουσία εμφάνισής της κατά τη γέννηση) είτε προκύπτει μετά από τραυματισμό ή μετά από χειρουργική επέμβαση (π.χ. μετά από μαστεκτομή).

Η σύγχρονη Πλαστική Χειρουργική, διαθέτει τις απαραίτητες τεχνικές ώστε να αποκαθιστά το μέγεθος ή το σχήμα της θηλής (π.χ. υπερτροφικές ή εμβυθιζόμενες θηλές) αλλά και το σχήμα της περιβάλλουσας θηλαίας άλω καθώς και τη δημιουργία νέας θηλής σε περίπτωση συγγενούς απουσίας ή εκτομής μετά από μαστεκτομή.

Τέλος, είναι δυνατή και η αποκατάσταση του χρώματος (χροιάς) συγκριτικά με τον ετερόπλευρο μαστό, με τη βοήθεια του ιατρικού δερμογραφισμού (medical tattooing). Με τον τρόπο αυτό, αποκαθίσταται πλήρως ο αισθητικός στόχος που δεν είναι άλλος από την απόλυτη οπτική συμμετρία των θηλών, αποδίδοντας το προσδοκώμενο αίσθημα ικανοποίησης.