Ονομάζονται οι σπίλοι που προκύπτουν από την ανάπτυξη σε μέγεθος των κατά τ’ άλλα καλοηθών θηλωμάτων.           

Παρά τη θορυβώδη κλινική τους εικόνα πρόκειται για καλοήθη μορφώματα των οποίων η μόνη ουσιαστική τους επίπτωση μπορεί να είναι η υποτροπή, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα συνήθη θηλώματα (ακροχόρδωνες).