Ιατρείο Ξάνθης

Μιχαήλ Καραολή & Ελπίδος 6 – ΤΚ 67100, κτίριο Α’,
3ος Όροφος, FeminOrm
Τηλ. 2541028079