Η αποκατάσταση κακώσεων και τραυματισμών της άκρας χειρός, αποτελεί επείγουσα Ιατρική κατάσταση της πλέον πολυσύνθετης ανατομικά και ταυτόχρονα της πλέον λειτουργικής μονάδας του σώματός μας, σε ότι αφορά την εργασία μας, την εξυπηρέτηση των ανθρώπων που εξαρτώνται από εμάς και την αυτοεξυπηρέτησή μας. Λόγω ακριβώς της ανατομικής ιδιαιτερότητας της περιοχής, που χαρακτηρίζεται από πολλαπλές γειτνιάζουσες εκλεπτυσμένες δομές, η κάθε μία εκ των οποίων με τη δική της ανεξάρτητη λειτουργικότητα και την ίδια στιγμή συμμετέχουσα σε πλήθος κινητικών και αισθητικών συνεργειών μέγιστης ακρίβειας, καθίσταται ζωτικής σημασίας η όσο το δυνατό έγκαιρη εκτίμηση της βλάβης, ώστε όχι μόνο να αποκαθίσταται η τραυματισμένη δομή αλλά και να αποτρέπονται οι συνέπειες αυτής της βλάβης στο υπόλοιπο ανατομικό σύμπλεγμα.

Η σημαντικότητα της χρονικής διαχείρισης των τραυματισμών της άκρας χειρός μπορεί να γίνει αντιληπτή π.χ. από το περιορισμένο χρονικό διάστημα που μπορούν να ανεχτούν τα δάκτυλά μας μετά από τραυματισμό των δακτυλικών αγγειακών στελεχών πέραν του οποίου η αποκατάσταση της κυκλοφορίας κρίνεται αναποτελεσματική ή από την καθυστερημένη αντιμετώπιση ρήξεως τενόντων, η οποία χρήζει μεγαλύτερου χειρουργικού έργου και αποθεραπείας προκειμένου να επιτευχθεί το ίδιο λειτουργικό αποτέλεσμα, για να αναφέρουμε μερικά μόνο από τα οφέλη της άμεσης αντιμετώπισης. Επιπρόσθετα, ήσσονος σημασίας τραυματισμοί, ιδίως των δακτύλων, ακριβώς λόγω της ιδαίτερης αγγείωσης και του εκλεπτυσμένου ανατομικού πλέγματος είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε εκτεταμένες φλεγμονώδεις καταστάσεις, οι οποίες μπορούν να αποφευχθούν με ανυπολόγιστο κέρδος για την ψυχική και σωματική μας υγεία.

Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτή η σημασία της έγκαιρης εκτίμησης και αντιμετώπισης από τον Πλαστικό Χειρουργό κακώσεων, τραυματισμών, διαπυήσεων, φλεγμονών και εγκαυμάτων της άκρας χειρός όχι μόνο στην πρόληψη μη αντιστρεπτών καταστάσεων αλλά και στην βράχυνση της περιόδου αποθεραπείας, η οποία στην περίπτωση της άκρας χειρός είναι συνώνυμη της πέραν περιορισμών ανεξάρτητης δραστηριότητάς μας.