Μια από τις πλέον δημοφιλείς επεμβάσεις παγκοσμίως, με άμεσο αντίκτυπο τόσο στην αισθητική όσο και στη λειτουργικότητα του ατόμου.

Διακρίνεται σε δύο κύριους τύπους ανάλογα με τις ανατομικές ανάγκες μας: την μείζονα και την ελάσσονα. Αν και ο όρος “κοιλιοπλαστική” παραμένει ο ίδιος, τόσο ο χρόνος χειρουργείου όσο και η αποθεραπεία διαφέρουν σημαντικά. Η προεγχειρητική συμβουλευτική είναι αυτή που θα καθορίσει την επιλογή του τύπου της κοιλιοπλαστικής. Ο στόχος που σε κάθε περίπτωση επιθυμούμε να επιτευχθεί είναι το μέγιστο δυνατό αισθητικό αποτέλεσμα με τις μικρότερες ανάγκες αποθεραπείας.

Σε άλλη της μορφή εφαρμόζεται μετά από μαζική απώλεια βάρους ή ύστερα από επεμβάσεις βαριατρικής χειρουργικής για αποκατάσταση της δερμοχάλασης της κοιλίας, ευρύτερα γνωστής με τον όρο “κρεμάμενη κοιλία”. Στην περίπτωση αυτή τα ευεργετικά αποτελέσματα της κοιλιοπλαστικής δεν περιορίζονται στον αισθητικό της χαρακτήρα αλλά αφορούν την ποιότητα ζωής και την ευεξία καθώς διευκολύνουν την καθημερινότητα και την ένδυση ενώ καταργούν τις υποτροπιάζουσες λοιμώξεις και τους χρόνιους ερεθισμούς που προκαλούν οι πλεονάζοντες κρεμάμενοι ιστοί.

Διαφορετικές τροποποιήσεις της κλασσικής μεθόδου, μας επιτρέπουν την τόνωση του εντυπώματος του ορθού κοιλιακού μυός, δίκην ιδιαιτέρως γυμνασμένου ατόμου και την τόνωση της λέπτυνσης της οσφύος, συνεπικουρούμενες ή όχι από λιποαναρρόφηση. Η συρραφή του τραύματος γίνεται σε επίπεδο που έχει συναποφασιστεί με την ασθενή προεγχειρητικά, ώστε η τομή να καλύπτεται από τις προσωπικές ανάγκες ιματισμού (εσώρουχο ή μαγιό).