Πρόκειται για εξαιρετικά αξιόπιστη, ανώδυνη και επαναστατική μέθοδο αντιμετώπισης των φαινομένων της χαλάρωσης και της κυτταρίτιδας που εμφανίζονται εντοπισμένα στο σώμα μας. Η εφαρμογή της μεθόδου στις προς θεραπεία περιοχές, έχει ως αποτέλεσμα την πάχυνση του δέρματος, την διάσπαση των κάθετων ως προς την σωματική επιφάνεια διαφραγματίων συνδετικού ιστού εντός των οποίων αποθηκεύεται το υποδόριο λίπος και την παραγωγή ινών κολλαγόνου. Το αποτέλεσμα των συγκεκριμένων επιδράσεων του κρουστικού υπερήχου στους ιστούς, μεταφράζεται σε απαλοιφή της χαρακτηριστικής ανομοιομορφίας που παρουσιάζει η επιφάνεια του δέρματος με κυτταρίτιδα και σε μείωση της χαλάρωσης. Η αποτελεσματικότητα της τεχνικής είναι τέτοια που παρά την σχετικά πρόσφατη ανακάλυψή της, την έχει καταστήσει σήμερα ενδεδειγμένη μέθοδο μετεγχειρητικής βελτιώσεως της κλασσικής χειρουργικής λιποαναρρόφησης.

Επιπρόσθετα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως μέθοδος τοπικής αναίμακτης λιπογλυπτικής στο χώρο του Ιατρείου, όταν συνδυάζεται με εφαρμογή ενέσεων λιποδιαλυτικών παραγόντων. Πρόκειται για ασφαλή και εξαιρετικά ικανοποιητική μέθοδο, μία απολύτως ελεγχόμενη διαδικασία η οποία επιτρέπει στο θεραπευόμενο να συναποφασίζει σε κάθε βήμα τα ακριβή όρια που θα λάβει η θεραπεία.

Στα πλεονεκτήματα της μεθόδου αξίζει να σημειωθεί και η συμβολή που έχει στη λεμφαγγειακή κινητοποίηση, αποσυμφορώντας από το οίδημα που προκαλεί η κατακράτηση ύδατος ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στη χαλάρωση των μυϊκών ινών. Ανεξαρτήτως των ευεργετικών επιδράσεων της εφαρμογής του κρουστικού υπερήχου, είναι σημαντικό να διασαφηνίσουμε πως η τεχνική έχει συγκεκριμένες ενδείξεις και εύρος εφαρμοσιμότητας, οι οποίες καθορίζονται μετά από συμβουλευτική με τον υπεύθυνο Ιατρό, πριν την έναρξη των συνεδριών, ώστε να καθορίζεται το εφικτό τελικό αποτέλεσμα, η ένδειξη εφαρμογής και το συνδυαστικό πλάνο θεραπειών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο αισθητικό αποτέλεσμα.