Πρόκειται για τη συχνότερη προκαρκινωματώδη βλάβη του στοματικού βλεννογόνου, λευκωπής χροιάς.

Λόγω της αυξημένης πιθανότητας εξαλλαγής της σε σαφή νεοπλασματική εξεργασία συνιστάται η εκτομή της σε υγιή όρια.

Η χειρουργική εκτομή αποτελεί την οριστική θεραπεία χωρίς ανάγκη επανελέγχου.