Δημοφιλέστατη τεχνική μέσω της οποίας αναρροφάται το τοπικό λίπος από τις φυσικές θέσεις αποθήκευσης του σώματός μας, μέσω ελάχιστων σε αριθμό και μήκος οπών, οι οποίες επουλώνονται τάχιστα χωρίς να αφήνουν οπτικό αποτύπωμα στο χρόνο.

Αποτελεί την πλέον αξιόπιστη λύση για οριστικά αποτελέσματα και διορθώνει σε ένα χειρουργείο όλες τις επιθυμητές ανατομικές περιοχές.

Η συχνότερα συνδυαζόμενη με την λιποαναρρόφηση χειρουργική επέμβαση είναι η κοιλιοπλαστική, ώστε να επιτυγχάνεται το μέγιστο της βελτίωσης του περιγράμματος του σώματος.

Για την απόλυτη διασφάλιση από ανεπιθύμητες επιπλοκές, θα πρέπει να διενεργείται πάντοτε υπό γενική αναισθησία. Μετά την επέμβαση συνιστάται η χρήση ειδικού ελαστικού ενδύματος ώστε να εξασφαλίζεται η αρτιότητα του αποτελέσματος.