Συνίσταται στη λήψη αυτόλογου (δικού μας) λίπους, κυρίως από την περιοχή της κοιλίας αλλά και από άλλες φυσικές μας λιποαποθήκες, για διαμόρφωση αισθητικών μονάδων του προσώπου και του σώματός μας, καθώς και για την αποκατάσταση ιστικών ελλειμμάτων. Το λίπος ενίεται στην ανατομική περιοχή που επιθυμούμε να διαμορφώσουμε ώστε να της προσδώσει το σχήμα και τον όγκο που επιθυμούμε.

Η ένδειξη εφαρμογής της μεθόδου τίθεται όταν επιθυμούμε αυστηρά δικά μας βιολογικά στοιχεία αποκατάστασης (αυτόλογη θεραπεία), χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δε χρειάζεται επανάληψη της θεραπείας ή ανάγκη περαιτέρω προσθήκης, ώστε να διαμορφωθεί το τελικά επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα. Πρόκειται για τεχνική κατά την οποία απαιτείται η επικοινωνία και συνεργασία μας με τον υπεύθυνο για τη θεραπεία Πλαστικό Χειρουργό περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη μορφή αισθητικής παρέμβασης, δεδομένου του βιολογικά ενεργού χαρακτήρα του προς μεταφορά υλικού ανάπλασης.