Πρόκειται για την χειρουργική επέμβαση, με ή χωρίς την χρήση ενθεμάτων, κατά την οποία ο μαστός ανορθώνεται από μια πιο πτωτική θέση. Η πτώση του μαστού υποδηλώνεται από την ολίσθηση της θηλής στα κατωφερέστερα σημεία του, ολίσθηση που έχει προκύψει από την πρόοδο της ηλικίας, από ανατομική παραλλαγή ή μετά από τον θηλασμό. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται πιο συμπαγής, ανορθωμένη μαζική δομή, που παραπέμπει σε εικόνα πρωιμότερης ηλικιακής ομάδας (νεανικός μαστός).

Ανάλογα με τον βαθμό πτώσης και την ανατομική κατασκευή του μαστού, ακολουθείται η κατάλληλη χειρουργική τεχνική. Η επέμβαση μπορεί να συνδυαστεί και με ταυτόχρονη αύξηση του όγκου του μαστού, μέσω χρήσης ενθεμάτων σιλικόνης.