Πρόκειται για νήματα κατασκευασμένα από υλικά τα οποία αφομοιώνει ο οργανισμός μας με τον ίδιο τρόπο που το πράττει και με τα απορροφήσιμα χειρουργικά ράμματα. Έχουν δομή που μοιάζει με το σκελετό του ψαριού (ψαροκόκκαλο) και καθώς έλκονται από τον Πλαστικό Χειρουργό έλκουν και τις ανατομικές περιοχές των οποίων θέλουμε να μειώσουμε την χαλάρωση, αναρτώντας το δέρμα σε περισσότερο απομακρυσμένη θέση, πάντοτε ακολουθώντας την φιλοσοφία και τις αρχές της χειρουργικής ρυτιδεκτομής (face lifting). Μπαίνουν στο δέρμα από μια μικροσκοπική οπή σε δυσδιάκριτα σημεία και πορεύονται ελαφρώς κάτω από αυτό ώστε να παραμένουν και τα ίδια δυσδιάκριτα. Καθώς η πορεία τους είναι δυνατό να συναντήσει μικρές αγγειακές δομές, είναι δυνατός ο σχηματισμός εκχυμώσεων και η εμφάνιση οιδήματος τα οποία παρέρχονται μετά από μερικές ημέρες. 

Αφού τοποθετηθούν, δίνουν ένα πρώτο αποτέλεσμα άμεσα, το οποίο επιτείνεται μετά την παρέλευση λίγων εβδομάδων. Η διάρκειά τους ποικίλλει ανάλογα με το είδος και την ανατομική περιοχή από τους 6 ως και τους 15 μήνες.