Πρόκειται για την επέμβαση που αποσκοπεί στην εξάλειψη των ρυτίδων του προσώπου και του τραχήλου μέσω πτύχωσης του επιφανειακού μυοαπονευρωτικού πετάλου και εκτομή μικρής περίσσειας του πλεονάζοντος δέρματος.

Το εύρος του χειρουργικού έργου και συνεπώς το εύρος των ανατομικών περιοχών που συμμετέχουν καθορίζονται από την βιολογική ηλικία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δέρματος και του προσώπου.

Είναι σαφές πως διαφορετικοί βαθμοί πτωτικότητας του προσώπου θα χρειαστούν διαφορετικής έκτασης χειρουργικές παρεμβάσεις.