Συγγενής σπίλος, με χαρακτηριστική κιτρινόχροη-πορτοκαλόχροη χροιά.

Συνήθως καλώς περιγεγραμμένος και με ομαλά όρια, εμφανίζεται ως κιτρινωπή άτριχη πλάκα, η οποία κατά την εφηβεία προσλαμβάνει οζώδη ή μυρμηκιώδη μορφή.

Οφείλει να εξαιρείται διότι εμφανίζει συχνότητα εξαλλαγής σε BCC σε συχνότητα 10-15%.