Πρόκειται για τις διαμαρτίες κατά την ανάπτυξη που παρουσιάζονται κατά τη γέννηση όπως η συνδακτυλία, η καμπτοδακτυλία, η κλινοδακτυλία, η πολυδακτυλία και η μακροδακτυλία για να αναφέρουμε μερικές από τις παθολογικές μορφές ανάπτυξης της άκρας χειρός.

Η κλινική και απεικονιστική εξέταση, ο καθορισμός της βαρύτητας  και του σταδίου, ο προσδιορισμός του εφικτού στόχου που δεν είναι άλλος από την αποκατάσταση της μέγιστης δυνατής λειτουργικότητας της άκρας χειρός και η ψυχολογική ενδυνάμωση του μικρού ασθενούς που απορρέει από το θεραπευτικό  αποτέλεσμα, συνιστούν τους ουσιαστικούς και θεμελιώδεις σταθμούς μιας πιθανώς μακριάς θεραπευτικής διαδρομής με συνισταμένη την φυσιολογική και ανεξάρτητη ψυχοσωματική ανάπτυξη του μέλλοντος ενήλικου ατόμου.