Ονομάζονται οι σπίλοι που εμφανίζονται κατά τη γέννησή μας. Αντίθετα από ότι γενικά πιστεύεται, οι συγγενείς σπίλοι που θεωρούνται ύποπτοι για ανάπτυξη, μελλοντικά, εστιών κακοήθους νεοεξεργασίας είναι οι γιγαντιαίοι σπίλοι (> 20 cm), ενώ η πιθανότητα για εκδήλωση κακοήθειας υποχωρεί για μεγαλύτερες των 7 ετών ηλικίες. Η εκτομή τους μπορεί να είναι απλή, είναι δυνατό όμως να απαιτείται πολλαπλή (σειριακή) εκτομή για σπίλους μεγαλύτερων διαστάσεων ώστε να επιτυγχάνεται το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα.

Σε κάθε περίπτωση τα εξαιρεθέντα ιστοτεμάχια πρέπει να αποστέλλονται για ιστολογική εξέταση (βιοψία) ώστε να αποσαφηνίζεται ο χαρακτήρας της δερματικής βλάβης.