Με τον όρο περιγράφονται οι καταστάσεις εκείνες, κυρίως προερχόμενες από χρόνια καταπόνηση, που οδηγούν σε πιεστικά φαινόμενα επί των νεύρων και ευθύνονται για άλγος, δυσαισθησίες και μειωμένη λειτουργικότητα στην άκρα χείρα. Τα σύνδρομα συμπίεσης των νεύρων της άκρας χειρός με συχνότερο εκείνο του καρπιαίου σωλήνα το οποίο αφορά το μέσο νεύρο, οφείλουν να αντιμετωπίζονται άμεσα ώστε εκτός από την λειτουργική αποκατάσταση και την ανακούφιση των συμπτωμάτων να προλαμβάνεται η νευρική και κατ’ επέκταση η μυϊκή ατροφία. Συμπτωματολογία που περιλαμβάνει διαταραχές αισθητικότητας των δακτύλων, της παλάμης ή περιοχών του αντιβραχίου, άλγος στην κίνηση και κατά την κατάκλιση καθώς και ελαττωμένη λειτουργικότητα, θα πρέπει να αποτελεί κριτήριο για Ιατρική εκτίμηση και περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση.

Αναλόγως της χρονιότητας και της βαρύτητας της κλινικής εικόνας, η αντιμετώπιση μπορεί να είναι αποκλειστικά φαρμακευτική, ελάχιστα επεμβατική με τοπική χορήγηση κορτιζονούχου διαλύματος ή χειρουργική. Και σε αυτή την περίπτωση, η πρωιμότητα της εκτίμησης και της αντιμετώπισης αποτελεί το αδιαμφισβήτητο μέγιστο όφελος για τη συνολική θεραπευτική πορεία.