Πρόκειται για μια από τις πιο απαιτητικές και ενδιαφέρουσες περιπτώσεις αισθητικής αποκατάστασης των μαστών, καθώς οι μαστοί πέρα από πτωτικοί, εμφανίζονται επιμήκεις, με μικρή βάση και αποπλατυσμένη (ευρεία) θηλαία άλω. 

Η αισθητική αποκατάσταση μπορεί να περιλαμβάνει τόσο τεχνικές μειωτικής – μαστοπηξίας, όσο και αυξητικής με χρήση ενθέματος ή/και αυτόλογου λίπους, ενώ διορθώνεται και το εύρος της θηλαίας άλω.

Στις μέρες μας το πλήθος των τεχνικών και η ποιότητα των σύγχρονων ενθεμάτων εγγυώνται άριστα αισθητικά αποτελέσματα.