Με τον όρο περιγράφεται η υπερτροφία των αδενικών ή/και δερμουποδορίων ιστικών συνιστωσών της δομής του ανδρικού μαζικού αδένα, με αποτέλεσμα αυτός να εμφανίζεται διογκωμένος. Σε αντίθεση με την κοινή πεποίθηση, πρόκειται για συχνότατη ανατομική παραλλαγή. Ουσιαστικά, η υπερτροφία του μαζικού αδένα στον άνδρα απαντά σε ποσοστό κατά πολύ μεγαλύτερο του 50% επί του γενικού πληθυσμού, όπως αποδεικνύεται τόσο από κλινικές όσο και από ανατομικές μελέτες.

Το κυριότερο μειονέκτημα στην αντιμετώπιση της συγκεκριμένης ανατομικής παραλλαγής είναι η φυσική συστολή του ανδρικού πληθυσμού να ζητήσει Ιατρική συμβουλή, ενώ σημαντικό είναι να τονιστεί το γεγονός ότι η συγκεκριμένη ανατομική οντότητα είναι δυνατό να επηρεάσει σημαντικά την ψυχολογία του εφήβου καθώς και την πρώιμη σεξουαλική ζωή.

Πριν την οποιαδήποτε παρέμβαση θα πρέπει να αποκλείεται η πιθανότητα παθολογικής υπερτροφίας του ανδρικού μαζικού αδένα μέσω εργαστηριακής, κλινικής και απεικονιστικής εξέτασης.

Η χειρουργική τεχνική αποκατάστασης χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλή αξιοπιστία και διενεργείται είτε με την τεχνική της λιποαναρρόφησης είτε με εκτομή των πλεοναζόντων ιστών είτε με συνδυασμό των, ανάλογα με το βαθμό και την ιστική σύσταση της μαζικής υπερτροφίας.

Η αποθεραπεία αποκατάστασης του ανδρικού μαστού χαρακτηρίζεται σχετικώς ανώδυνη, η επιστροφή στην εργασία συνήθως συμβαίνει εντός ολίγων ημερών από την ημέρα του χειρουργείου και η πιθανότητα μετεγχειρητικών επιπλοκών καταγράφεται, στατιστικά, σημαντικά χαμηλή.