Αναμφισβήτητα, ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα και απαιτητικά ως προς την διαχείριση πεδία της Πλαστικής Χειρουργικής, αποτελεί εκείνο της αποκαταστάσεως των συγγενών διαμαρτιών, των επίκτητων βλαβών και των τραυματισμών της Άκρας Χειρός.

Κακώσεις και τραυματισμοί της άκρας χειρός
Συμπιεστικά σύνδρομα των νεύρων της άκρας χειρός
Συγγενείς δυσπλασίες της άκρας χειρός