Καθώς με τον όρο περιγράφεται σημαντικό εύρος διαφορετικών επεμβάσεων, ως κοινός παρονομαστής όλων τους θα πρέπει να λαμβάνεται η εναρμόνιση του ωτικού πτερυγίου εντός των φυσιολογικών τιμών, μεγέθους, σχήματος και ανατομικών σχέσεων τόσο με το ετερόπλευρο ωτικό πτερύγιο όσο και με τα ανατομικά χαρακτηριστικά του κρανίου συνολικά.        

Συνηθέστερη οντότητα που χρήζει αποκατάστασης αποτελεί η ανατομική παραλλαγή “αφεστώτα ώτα” (πεταχτά αυτιά), τα οποία μπορεί να διορθωθούν ακόμη και με τοπική αναισθησία ποτέ όμως πριν την ηλικία των 6 ετών, καθώς τότε η ανάπτυξη του παιδιού μας επιτρέπει χειρουργικούς χειρισμούς χωρίς ανεπιθύμητα συμβάματα και εγγυάται καλύτερη συνεργασία, λιγότερη ταλαιπωρία για τον μικρό ασθενή και άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.