Το ευρύτερα χρησιμοποιούμενο και πιο αξιόπιστο σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία laser ανάπλασης – αναδόμησης. Πέρα των χειρουργικών του δυνατοτήτων περιλαμβάνει ευρύτατη ποικιλία εφαρμογών, από τον επιφανειακό καθαρισμό του προσώπου ως το αναίμακτο lifting.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα που πραγματεύεται αποκλειστικά τα οφέλη από την θεραπεία μέσω χρήσης Fractional Laser CO2.