Ποιοι είμαστε

Η διεύθυνση της ιστοσελίδας μας είναι: https://www.gomolisplasticsurgery.gr

Ιδιοκτήτης αυτής της ιστοσελίδας είναι ο κ. Αναστάσιος Σ. Γκομώλης

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και γιατί τα συλλέγουμε

Cookies

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης σας στο www.gomolisplasticsurgery.gr ο υπολογιστής σας λαμβάνει ένα μικρό αρχείο, που ονομάζεται cookie. Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή τη συσκευή που χρησιμοποιείτε κι έτσι βοηθούν για την καλύτερη περιήγηση σας στον ιστότοπο μας. Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας δέχεστε στον υπολογιστή σας ένα ή περισσότερα cookies.

Τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι τα εξής:

1.Βασικά Cookies. Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα έτσι ώστε να γίνεται εύρυθμα και με ασφάλεια η περιήγηση σας στον ιστότοπο μας. Κάποιες λειτουργίες ενδεχομένως να μην μπορούν να ολοκληρωθούν χωρίς αυτά.

2. Cookies λειτουργικότητας τα οποία συγκρατούν πληροφορίες στον ιστότοπο, όπως π.χ. ονοματεπώνυμο στη φόρμα επικοινωνίας. Αυτό είναι για δική σας ευκολία, ώστε να μην χρειάζεται να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας ξανά όταν στέλνετε ένα άλλο μήνυμα. Αυτά τα cookies θα διαρκέσουν για ένα χρόνο.